Nyheter

November 2018

2018-11-23
Husvisning
Den 11 december mellan kl 11-12.00 kommer vi öppna upp ett av husen för visning till er köpare. 
Då kommer ni kunna gå runt och få en känsla för husen samtidigt som det kommer finnas möjlighet att ta mått på plats.
Vi skulle uppskatta att ni anmäler er till 
info@brfjulivallen.se senast 10/12.

 

Varmt välkomna!

 

2018-11-13
Inflyttningsdatum
Etapp Hus Datum
1 1 – 8 20 februari 2019
2 9 – 19 19 mars 2019
3 20 – 29 23 april 2019

Oktober 2018

2018-10-19
Informationsmöte

Jättekul att så många kunde delta på informationsmötet som hölls den 16 oktober. Vi har nedan gjort en sammanfattning över vad som togs upp på mötet.

Slutbesiktning, tider och förfarande
Innan du flyttar in görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannens uppgifter är att avgöra huruvida entreprenören har utfört sitt arbete fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som föreligger mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Det är av stor vikt att bostadsrättsinnehavaren medverkar vid slutbesiktningen. Om man vill påtala en brist eller ett fel eller har synpunkter på om ett utförande är fackmannamässigt, så är det vid slutbesiktningen man kan göra det. Protokoll från besiktningstillfället distribueras innan inflyttning.

Skador och skavanker som uppkommer efter besiktningen ersätts inte.

I samband med garantitidens utgång (5 år) genomförs ytterligare en besiktning av en besiktningsman för att se om brister uppkommit under garantitiden, s.k. garantibesiktning. Garantifel som besiktningsmannen anser föreligga avhjälps av entreprenören.

Inflyttning:

Etapp Hus Månad År
1 1 – 8 Februari 2019
2 9 – 19 Mars 2019
3 20 – 29 April 2019

Slutbesiktning sker vanligtvis 1-2 veckor innan inflytttning och kallelse till slutbesiktning kommer att skickas ut i god tid innan besiktningen hålls.

Frågor att fundera på till slutbesiktning.

 • Fästa garderober i de lägen som de är inritade på planritning?
 • Barnspärrar, knivlåda och vaskskåp?
 • Montering hatthylla?
 • Medicinskåp och hällskydd levereras alltid löst, samt garderob i allrum.

Avvikelser utförande

 • Isolering av förråd pga vattenmätare i hus 1, 6, 9 och 24. En anslutning per fastighet.
 • 80×90 duschdörrar i WC/dusch på bottenplan.
 • Vissa vitvaror har utgått, ersättningsprodukt är likvärdig eller bättre.
 • Blandare har ersatts med Grohe lägenhetspaket.
 • Bänkskåp i tvätt ersätts med ytterligare väggskåp.

Övrigt utförande

 • Gipsade och målade fönstersmygar istället för MDF.
 • Mindre ändringar mot planritning. Under uppdatering mot bygghandling.
 • Radhuslängorna pålas, stålpålar med förstärkt betongplatta.
 • Tillträde till tak via taklucka i hus 5, 8, 9, 19, 20 och 29. Övriga hus inspektionslucka till vind.
 • Färdigställande utvändigt i april, sista etappen, avseende häckplanteringar och gräs.

Upplåtelseavtal, slutbetalning, tillval och tillträde
Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. När Bolagsverket registrerat den ekonomiska planen upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir medlem i bostadsrättsföreningen. Tidsmässigt sker detta ca 2-4 veckor tillträdet till lägenheten. Svensk Fastighetsförmedling kommer kalla in er för avtalsskrivning.

1-2 dagar innan tillträdet betalar du återstående belopp av insatsen och eventuella tillval. I god tid innan skickar vi ut betalningsinstruktion.

På tillträdesdagen kvitteras nycklar ut hos Svensk Fastighetsförmedling. En boendepärm kommer finnas i radhuset när ni flyttar in. Pärmen innehåller bl a drift- och skötselinstruktioner för inbyggda material och maskiner, stadgar för brf, våtrumsintyg och protokoll från OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Även kontaktuppgifter vad gäller jour och felanmälan kommer återfinnas.

Abonnemang
Vatten och avlopp är gemensamt, ni behöver således inte teckna några enskilda avtal beträffande detta. Avfallshantering, el och fiber åvilar däremot den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Information och eventuella blanketter kommer skickas ut närmare inflyttning.

Övrigt
Styrelsens arbete och representanter – inkom med intresse för kommande styrelsearbete. Den byggande styrelsen sitter ca 3-4 månader efter sista inflyttning och föreningen behöver således en ny styrelse (3-7 ledamöter + högst 4 suppleanter) bestående av medlemmar. Maila intresse till info@brfjulivallen.se

2018-10-19
Bilder från arbetsplatsen

September 2018

2018-09-17
Informationsmöte
Den 16 oktober anordnar vi ett informationsmöte angående projektet på Höganäs Hamnkrog. Det kommer då att finnas representanter på plats från Mariastaden Projekt, Svensk Fastighetsförmedling och byggentreprenören BAB. Vi bjuder på fika.

Adress: Småbåtshamnen 26
Tid: Kl 17.30

Anmälan: Anmäl om du kommer på info@brfjulivallen.se senast 11/10.

Varmt välkomna!

2018-09-07
Ny etappindelning

Arbetena löper planenligt och nu pågår montaget av väggelement för den näst sista huslängan samtidigt som gjutning sker av den sista betongplattan. Produktionen har löpt och löper så pass bra att vi bryter isär tidigare etapp 2 och får följande indelning: 

Etapp Hus Månad År
1 1 – 8 Februari 2019
2 9 – 19 Mars 2019
3 20 – 29 April 2019

Definitivt inflyttningsdatum meddelas senast 3 månader innan inflyttning.

Idag, 7 september är stopptid för tillval. Vi har påbörjat arbetet att sammanställa era gjorda val. Dessa kommer mailas ut till er inom det närmaste.

Avslutningsvis förstår vi att ni är nyfikna och vill besöka området. Det tycker vi absolut ni ska göra! Inget är roligare än att se hur ett bostadsområde växer fram. För allas säkerhet vill vi dock be er att respektera avspärrningar och arbetsområdet som entreprenören verkar inom.

Juni 2018

2018-06-11
Stopptid tillval

Vi har nu fått stopptid från vår entreprenör att förhålla oss till vad gäller eventuella tillval. Datum dessa ska vara oss tillhanda är: 2018-09-07.

Om tillval ej är beställda före stopptid så uppförs lägenheten i standardutförande.
Tillvalslista finns att tillgå på brfjulivallen.se.
Utöver stopptid har listan även kompletterats med fabrikat och modell för handdukstork.

April 2018

2018-04-23
Preliminära inflyttningstider
Etapp Hus Månad År
1 1 – 8 Februari 2019
2 9 – 29 April 2019

Observera att tiden är preliminär och kan komma att ändras under produktionstiden. Vi återkommer med definitivt datum för inflyttning senast tre månader innan inflyttning.

Mars 2018

2018-03-28
Tillvalskväll

Vi har nu spikat datum för tillvalskvällen som kommer äga rum i HTH’s lokaler.

Plats: HTH Helsingborg, Kanongatan 159, 254 67 Helsingborg
Datum: 2018-05-15
Kl: 17.00

Vänligen OSA till info@brfjulivallen.se

Vi vill understryka att tillvalen inte görs denna kväll utan det är stopptid betydligt längre fram som vi återkommer med.
Ytterligare information gällande tillval återkommer vi med.

2018-03-26
Nu kör vi!

Idag togs det första spadtaget för Brf Julivallen vilket känns väldigt roligt. Läs HD’s artikel från dagen!

2018-03-14
Första spadtag

Den 26 mars 2018 vill vi bjuda in er till ett första spadtag för Brf Julivallen. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa blivande grannar, representanter från Mariastaden Projekt, kommunen och BAB.
Varmt välkomna!

Datum: 2018-03-26 kl 13:00
Var: Norra Måntorpsvägen.

Vänligen OSA till info@brfjulivallen.se

2018-03-08
Välkommen till Brf Julivallen

Vi vill gratulera er till köpet av er kommande bostad i Brf Julivallen! Vi har den glädjande nyheten att vi nu har
bett entreprenören att påbörja projektet! Vi har sedan en tid tillbaka ett lagakraftvunnet bygglov och har ingått
avtal med BAB, som kommer uppföra området som en totalentreprenad.

Det som händer framöver är att färdigprojektering av området sker och inom kort kommer markarbetena kunna
starta. Denna process kommer vi löpande hålla er informerade om under projektets framfart.

Gällande handpenning kan vi informera att föreningen erhållit förskottsgarantiförsäkring.
Förskottsgarantiförsäkringen fungerar som en säkerhet som krävs för att föreningen skall kunna få tillstånd från
Bolagsverket att kunna ta emot förskott på insatser. Svensk Fastighetsförmedling kommer att meddela när
föreningen är redo att ta emot förskott på insatserna och hur detta ska gå till.

Vi förstår att ni vill komma igång med planeringen av er nya bostad och har många funderingar gällande kök
och tillval för bostäderna. Inom kort kommer mer information om detta att förmedlas.

Vi använder www.brfjulivallen.se som plattform för information till dig som är kund och vi kommer här löpande
att lägga ut projektnyheter, tider att hålla koll på och allmän information.

Vi håller för närvarande på att planera in första spadtag för projektet. Deltagandet i denna aktivitet innebär en
möjlighet att träffa blivande grannar, representanter från Mariastaden Projekt, kommunen och BAB. Vi
återkommer med tid och plats för detta.

På återhörande,
Styrelsen Brf Julivallen