Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Thomas Hjort 
 
 
 
Vise Ordförande
Stefan Bolin 
 
 
 
 
Sekreterare
Camilla Johannesson 
 
 
 
 
Ledamot
Joakim Möller
 
 
 
 
 
  Ledamot
Fredrik Wihlborg
 
 
 
 
 
 
Suppleant
Daniel Ovgren
 
 
Suppleant
Sara Nilsson 
 
 
 
Suppleant
Bertil Hallgard