Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Thomas Hjort 
Vise Ordförande
Stefan Bolin 
Sekreterare
Camilla Johannesson 
Ledamot
Sara Nilsson 
Ledamot
Joakim Möller
Ledamot
Fredrik Wihlborg
Suppleant
Daniel Ovgren
Suppleant
Melinda Trabjerg
Suppleant
Pierre Andreasson