Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande

Thomas Hjort

   

Vice Ordförande
Stefan Bolin

      

Ledamot 
Camilla Johannesson 

 

Ledamot 
Henrik Nihlén
 

Ledamot
Daniel Ovgren 

 

Ledamot
Sara Nilsson 
 

Suppleant
Fredrik Wihlborg

 

Suppleant
Joakim Möller