Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Thomas Hjort

   

Vice Ordförande
Stefan Bolin

      

Sekreterare
Camilla Johannesson 

 

Ledamot
Sara Nilsson 
 

Ledamot
Joakim Möller 
 

Ledamot
Fredrik Wihlborg 
 

Suppleant
Daniel Ovgren 
 

Suppleant
Melinda Trabjerg

 

Suppleant
Pierre Andreasson